5

“Schoenmaker blijf bij je leest”

“Schoenmaker blijf bij je leest”

Bij een tweetal kapitaalgoederenfabrikanten verliep het productontwikkelingstraject chaotisch, niet gepland en niet effectief. Door de voordurende gewijzigde prioriteiten was de stemming onder de engineers onder de maat. De externe klanten waren ontevreden door het niet halen van oplevertermijnen en de interne klant (productie) doordat informatie te laat doorkwam en eigen verbetertrajecten geen prioriteit kregen.

Bij beide fabrikanten bleken geweldig inventieve engineers doorgeschoven te zijn naar een leidinggevende managementpositie. Erg jammer, omdat hun kracht meer ligt in het ‘inventief out of the box denken’ dan in ‘gestructureerd werken en leidinggeven’. Door in beide gevallen de managementtaken over te nemen, keerde de relatieve rust terug en werd er extra ontwikkelings- en R&D-capaciteit gewonnen. Deze geweldige vakmensen mochten immers weer hun eigen vak en passie uitvoeren.