2

“Penny wise, pound foolish”

“Penny wise, pound foolish”

Een industriële warmtewisselaarproducent met drie productielocaties had grote problemen met de levertijd, productiviteit en kwaliteit bij een van de vestigingen. Daarnaast was de arbeidsmoraal niet optimaal. Toen deze fabriek onder mijn technische verantwoordelijkheid kwam, was het aan mij om uit te vinden waarom en wat er beter kon.

Ik ben direct met de mannen op de vloer gaan praten om per machinewerkplek het reilen en zeilen te bekijken. “Go to Gemba” zouden ze dat tegenwoordig in lean terminologie noemen. In deze inventarisatieronde bleek al snel dat er een aantal zeer rendabele quick wins te behalen waren. De medewerkers, inclusief de bedrijfsleider, geloofden echter niet dat er gezien de financieel moeilijke situatie geld vrij gemaakt kon worden. Een van de meest schrijnende gevallen was een gigantische gatenboormachine van meer dan een miljoen die niet goed functioneerde omdat de computer kuren vertoonde. Het euvel bleek met een bescheiden investering van zo’n € 2.500 te verhelpen en kwam er, na onderbouwing bij de aandeelhouders, snel.