1

“Minder is meer”

“Minder is meer”

Een vrachtwagenfabrikant in ‘het zuiden des lands’ worstelde met de planning van de afleverwerkplaats. De fulltime planner kwam er niet uit. Iedere keer liep het weer anders en kwamen de trucks in verkeerde volgorde en op een ander moment van de band. Niet onlogisch gezien de duizenden variabelen die de planning kunnen beïnvloeden.

Met de afleverplanning onder mijn verantwoordelijkheid ben ik gaan praten met de afleverwerkplaats, waar bleek dat de transportplanning voor de verdere distributie van de trucks in Europa een drietal dagen kostte, terwijl voor het afleverproces zelf maar een halve dag nodig was. Onder het gezegde ‘Niet op de band is niet af de band’ viel al snel de klik. Door een signaal te geven op het moment dat de truck de band op gaat door de aangedreven lijn, is deze één dag later op afroep beschikbaar voor de afleverwerkplaats. Probleem opgelost. Veel simpeler, betrouwbaarder en bovendien een arbeidsplaats bespaard.